Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

D-DAY 2012: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ CAEN (ΦΑΣΗ 2)

Έχει αλλαχθεί ο χάρτης της Caen, με διαχωρισμό των θέσεων Σημαιών και Respawn. Όπως αναφέρουμε στο GAMEPLAY Οι Σύμμαχοι μπορούν να καταλάβουν κάποιο σημείο Respawn των Γερμανών τοποθετώντας δική τους σημαία Respawn, και πλέον να κάνουν Respawn εκεί. Οι Γερμανοί χάνουν έτσι το σημείο Respawn, αλλά μπορούν να το ανακαταλάβουν

Δεν υπάρχουν σχόλια: