Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Παρακάτω είναι οι οδηγίες για τα όρια μέσα στα οποία α παιχτεί το παιχνίδι

ΦΑΣΗ 1, ΜΕΡΟΣ 1, OMAHA BEACH


Δεξιά και αριστερά από τα αποβατικά, θα υπάρχει ταινία σήμανσης (αλλά και διαιτητές), όπου δεν θα επιτρέπεται η υπερφαλάγγιση των Γερμανών, αφού το αντικείμενο του παιχνιδιού είναι η απόβαση. Το ίδιο συμβαίνει και για τους Γερμανούς, όπου δεν μπορούν να επιτεθούν στους Συμμάχους που βάση σεναρίου είναι στην "θάλασσα".

Στο 2ο επίπεδο των Γερμανών, το γιαπί που υπάρχει μπορεί να παιχτεί περιμετρικά, αλλά όχι κάτω από αυτό ή πολύ περισσότερο το να ανεβεί κάποιος τις σκάλες

Μοναδική περίπτωση να χτυπηθούν οι Γερμανοί από άλλο σημείο, είναι από τους Rangers οι οποίοι μπορούν να επιτεθούν από οποιοδήποτε σημείο, εάν καταλάβουν πρώτα το Pointe Du Hoc.


ΦΑΣΗ 1, ΜΕΡΟΣ 1, POINTE DU HOC


Στο Pointe Du Hoc δεν υπάρχουν όρια μέσα στα οποία θα πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι


ΦΑΣΗ 1, ΜΕΡΟΣ 2, OPERATION JUPITER


Στο 2ο μέρος της 1ης φάσης, οι Σύμμαχοι μπορούν να επιτεθούν στους Γερμανούς από οποιοδήποτε σημείο μέσα από το δάσος, αφού απαγορεύεται να κινηθούν από τον δρόμο πίσω από την "ακτή απόβασης".

Οι Γερμανοί (με την καθοδήγηση των διαιτητών), μπορούν να εκπέμψουν περίπολα μέχρι 150μ από το κτήριο άμυνας.

To Fill Station είναι κοινό και για τις 2 πλευρές και θα βρίσκεται σε ουδέτερο χώρο


ΦΑΣΗ 2, BATTLE FOR CAEN


Στο 2ο μέρος δεν υπάρχει κανείς περιορισμός ορίων, παρά μόνο το γιαπί που υπάρχει στο 2ο επίπεδο (και που μπροστά του βρίσκεται η 2η Γερμανική σημαία, και το μπορεί να παιχτεί περιμετρικά, αλλά όχι κάτω από αυτό ή πολύ περισσότερο το να ανεβεί κάποιος τις σκάλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: