Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

EARLY REGISTRATION

Για φέτος θα υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης του Registration νωρίτερα. Εκτός του ότι ισχύει για το Registration, επιπλέον τα θετικά σε αυτή την περίπτωση είναι:
 • Έκπτωση 20% στο entry fee (20,00 ευρώ αντί 25,00 ευρώ)
 • Απόλυτη επιλογή πλευράς στο παιχνίδι
 • Έκπτωση 10% στην προμήθεια αναμνηστικών

Η διαδικασία για το EARLY REGISTRATION έχει ως εξής:
 1. Online συμπλήρωση της φόρμας registration
 2. κατάθεση του ποσού (ατομική ή ομαδική) σε λογαριασμό που θα σας σταλεί
 3. Αποστολή από μέρους μας του Game Ticket μαζί με τις οδηγίες για τις ημέρες του παιχνιδιού
 4. Η εγγραφή σας θα έχει γίνει. Τις ημέρες του παιχνιδιού, θα πρέπει να ολοκληρώσετε  τις υποχρεωτικές διαδικασίες ελέγχου φιάλης και μέτρησης ταχύτητας marker

Εναλλακτικά το EARLY REGISTRATION μπορεί να γίνει με:
 1. Αγορά του Game Ticket από καταστήματα ή πεδία που θα υποδειχθούν
 2. Παραλαβή από τον ίδιο χώρο των οδηγιών για τις ημέρες του παιχνιδιού
 3. Η εγγραφή σας θα έχει γίνει. Τις ημέρες του παιχνιδιού, θα πρέπει να ολοκληρώσετε  τις υποχρεωτικές διαδικασίες ελέγχου φιάλης και μέτρησης ταχύτητας marker


Υποχρεωτικές διαδικασίες στον χώρο παιχνιδιού

 1. Συμπληρώστε ή/και παραδώστε την φόρμα αποποίησης στο Registration δείχνοντας το Game Ticket σας
 2. Περάστε από το σημείο πλήρωσης ατμοσφαιρικού αέρα με την φιάλη σας, ώστε να ελεγχθεί και να σφραγισθεί στο ανάλογο σημείο το Game Ticket σας.
 3. Περάστε από τον έλεγχο ταχύτητας marker ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΣΑΣ ώστε να το ρυθμίσετε στα επιτρεπόμενα όρια. Εκεί θα σας τοποθετήσουν ένα χάρτινο βραχιολάκι μιας χρήσης, στην μάσκα, το οποία δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού.  

Ημερομηνία λήξης του EARLY REGISTRATION: 12 Απριλίου 2013
Δεν υπάρχουν σχόλια: