Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

D-DAY 2012: ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ 1ης ΦΑΣΗΣ

Στις φωτογραφίες φαίνονται οι θέσεις και τα όρια της 1ης φάσηςΑΚΤΗ OMAHA

Για φέτος έχουν αλλάξει τα όρια τάξης των αμυντικών δυνάμεων αλλά και του εύρους της ακτής απόβασης για τους Συμμάχους. Επίσης οι Γερμανοί στο 1ο επίπεδο θα αμύνονται μόνοι σε οχυρωμένες θέσεις οι οποίες είναι το σπιτάκι (πολυβολείο) και μια οχυρή θέση που θα κατασκευαστεί με 3-4 μέτρα όρυγμα και MG Nests.  Παράλληλα έχουν αλλάξει και οι κανόνες respawn και refill. Πλέον οι Σύμμαχοι θα μπορούν να κάνουν respawn στις ακτές που έχουν καταλάβει (και τοποθετούν την σημαία τους). Επίσης οι Γερμανοί που θα εγκαταλείπουν το 1ο επίπεδο όχι ως χτυπημένοι αλλά για refill αέρα ΔΕΝ θα μπορούν να επιστρέφουν στο 1ο επίπεδο.

ΑΚΤΗ ΟΜΑΗΑ KAI PONTE DU HOC

Δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με τις 2 περασμένες χρονιές στον τρόπο παιχνιδιού της πυροβολαρχίας στο Pointe Du Hoc

Δεν υπάρχουν σχόλια: